לקבלת ייעוץ אישי ללא התחייבות השאר הודעתך

זכויות עובדים בתקופת הקורונה

יצאתם לחל"ת? יש לכם זכויות!

בהתאם לפרסומים, למעלה ממיליון עובדים במדינת ישראל הוכרזו במהלך החודשים האחרונים כמובטלים כאשר רובם מצויים בחופשה ללא תשלום (חל"ת), תופעה שלא הייתה כמותה מאז קום המדינה.

תופעה זו יוצרת בלבול של ממש בין מושגים שונים שעד לפני כמה חודשים לא היו מוכרים לכלל העובדים והמעסיקים בישראל.

למען הסדר הטוב, נסקור להלן כמה שאלות נפוצות בנוגע לחל"ת:

שאלה:

המעסיק הוציא אותי לחל"ת ללא הגבלת זמן.. מה המעמד שלי?

תשובה:

מדובר באחת השאלות הנפוצות ביותר שכן מעסיקים רבים הוציאו את עובדיהם לחל"ת אך מאידך כלל לא ידוע להם מתי עשוי החל"ת להסתיים.

חשוב לדעת כי חופשה ללא תשלום שהיא ביוזמת המעסיק ואשר אינה מוגבלת בזמן, עשויה להיחשב כפיטורין. משמעות הדברים היא שיש ליתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורין, לשלם לו פיצויי פיטורין ובמקרים מסוימים אף לערוך לו שימוע טרם החלטה על הוצאתו לחל"ת ללא הגבלת זמן.

לא ידוע עדיין מה יהיה יחס הפסיקה ספציפית לתקופת הקורונה והאם יטה בית הדין לעבודה לגלות הבנה כלפי מעסיקים המצויים בעצמם בתקופת אי וודאות.

חשוב להבין שיציאתו של עובד לחל"ת "בהסכמה" לרוב לא תיחשב כהסכמה כאשר אין לעובד חלופה אמיתית לשהות בחל"ת למעט פיטורין או התפטרות.

מסקנה: חל"ת צריך להיות מוגבל בזמן שכן אחרת עשוי הוא להיחשב כפיטורין.

שאלה:

האם הזכויות שלי נשמרות בתקופת החל"ת?

תשובה:

תקופת החל"ת היא בעצם "השהייה" של יחסי העבודה, לכן מצד אחד הוותק שנצבר לצורך חישוב זכויות (כמו פיצויי פיטורין) נשמר לעובד אך מאידך בתקופה זו לא נצברות זכויות חדשות כמו ימי חופשה ומחלה והמעסיק לא מחויב בתשלומים שוטפים כגון הפרשות סוציאליות נסיעות הבראה ועוד.

מסקנה: הזכויות שמורות אך לא נצברות בתקופת החל"ת.

שאלה:

אני בהריון והמעסיק שלי רוצה להוציא אותי לחל"ת האם זה אפשרי?

תשובה:

עד לא מזמן, בהתאם לתקנות החירום הזמניות, ניתן היה להוציא עובדת בתקופת ההריון לחל"ת בלא צורך בהגשת בקשה למשרד הכלכלה כפי שמחייב החוק בימים רגילים.

לאחרונה קיבל בג"ץ עתירה שהוגשה בנושא זה וקבע כי טרם פגיעה במשרתה של עובדת בתקופה המוגנת לרבות פיטוריה, יש להגיש בקשה למשרד הכלכלה. עם זאת, סביר להניח כי סיכויי בקשות המבוססות על מצב כלכלי להתקבל גבוהים משאר המקרים. יצוין כי הוצאת עובדת לחל"ת בהריון הוא הליך ייעודי המוגדר כהליך מקוצר ויש לו טפסים ייעודיים.

מסקנה: אסור להוציא עובדת בהריון לחל"ת בלא קבלת אישור הממונה על חוק עבודת נשים.

שאלה: 

המעסיק הוציא אותי לחל"ת ועכשיו הודיע לי שאני מפוטרת? מה הזכויות שלי?

תשובה:

מעסיק יכול לפטר עובד בתקופת החל"ת, עם זאת, העובדה שהעובד נמצא בחל"ת לא מתירה למעסיק "לדלג" על חוקים ותקנות הנוגעים לפיטורי עובד בכל תקופה לרבות תקופת הקורונה.

על המעסיק לזמן את העובד לשימוע, ליתן לו הודעה מוקדמת לפיטורין, לנמק את הפיטורין ולשלם את מלוא הזכויות המגיעות לו.

מסקנה: מותר לפטר עובד בחל"ת, אך יש למצות את מלוא זכויותיו בהתאם לחוק ולפסיקה.

שאלה:

האם המעסיק מחויב להפריש לי לפנסיה בתקופת החל"ת?

תשובה:

לא, כי יחסי העבודה מושהים, עם זאת, חלה אחריות על המעסיק לדאוג לשלם את הרכיב הביטוחי (ריסק) בפוליסות בהן ישנו מרכיב שכזה (רוב ככל הפוליסות).

שאלה:

המעסיק מוכן להחזיר אותי לעבודה אבל מבקש להפחית את השכר שלי ב 50%, מותר לו?

תשובה:

כן, הרעת תנאים אינה אסורה על פי חוק, מאידך, על המעסיק לקיים שימוע לעובד טרם החלטה על הרעת התנאים. עובד שחלה הרעת תנאים בתנאי העסקתו רשאי להתפטר בדין מפוטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורין.

שאלה

המעסיק זימן אותי לשימוע, האם אפשר לעשות שימוע בוידאו?

תשובה:

בהסכמת שני הצדדים הדבר אפשרי, באופן כללי, שימוע באמצעות היוועדות חזותית הוא עניין שכרוך בהסכמת העובד בלבד. עם זאת יתכנו נסיבות מיוחדות כגון אי יכולת טכנית לקיים את השימוע, אך מדובר במקרים נדירים וייחודיים שיבחנו מן הסתם לגופם ויש להפעיל שיקול דעת טרם ביצוע פעולות שכאלה.

 פיטרו אתכם בזמן החל"ת? לא קיבלתם זכויות? המעסיק הודיע שהעסק חדל מלפעול?

פנו עכשיו לייעוץ מיידי ללא תשלום בטלפון 03-6736797

לקבלת ייעוץ אישי ללא התחייבות השאר הודעתך

לייעוץ או קביעת פגישה ללא התחייבות צור קשר   03-6736797