לקבלת ייעוץ אישי ללא התחייבות השאר הודעתך

הרעת תנאי עבודה

פעמים רבות, במהלך תקופת העבודה, בוחר המעסיק לבצע שינוי בתנאי העבודה שאינו תמיד לטובת העובד, שינוי כזה עשוי להיחשב ל"הרעת תנאים".

האם הרעת תנאים אסורה?

באופן כללי לא, הרעת תנאי עבודה אינה אסורה אך יש לה השלכות משפטיות וכספיות מסוימות אשר הידועה והמוכרת שבהן היא הזכות לפיצויי פיטורין בהתאם לסעיף 11א לחוק פיצויי פיטורין הקובע כך:

התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.

כלומר - הרעת תנאים עשויה לזכות את העובד בפיצויי פיטורין, אך אין בה איסור מצד עצמה.

מאידך, במצבים מסוימים הרעת תנאים ביא אסורה על פי חוק, למשל, במקרה בו מדובר בעובדת המצויה 

עובד המעוניין לצאת לחופשה עליו לפנות למעסיק ולבקש את רשותו לכך והמעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת (כפויה)

מעסיק לא יבקש מעובד לצאת לחופשה על חשבון ימי חופשה שעדיין לא צבר, כלומר אסור למעסיק להכניס את העובד למינוס.

הזכות לחופשה שנתית הנה קוגנטית וסוציאלית וניתן להטיל בגין הפרת הזכות עיצומים על ידי משרד הכלכלה .

בהסכמת העובד ניתן לעשות כך שהעובד יצא לחופשה רציפה של 7 ימים לפחות.

דמי החופשה משולמים לעובד בהתאם לשכרו היומי, לא כולל תוספות שונות כגון שעות נוספות וכדומה. 

חופשה שנתית ניתנת לפדיון ומשכך בסיום העבודה יש לחשב את זכאות העובד/ת לימי חופשה בתשלום (שלא נוצלו על ידו) ולשלם לו בהתאם את תמורתם המלאה.

חשוב לדעת שגם אם מדובר בעובד בשכר גלובאלי יש לאפשר לו לנצל ימי חופשה ויש לבצע רישום חופשה בתלושי השכר ובפנקס חופשה.

פדיון ימי חופשה שלא נוצלו תקף גם לגבי עובד בשכר חודשי/גלובאלי והוא זכאי לפדות את ימי החופשה שלא ניצל במסגרת גמר החשבון.

חישוב זכאות העובד/ת לימי חופשה (נטו)

עובדים 5 ימים בשבוע ולפחות 200 ימים בשנה:

שנה 1-5 = 12 ימים

שנה 6 = 14 ימים

שנה 7 = 15 ימים 

שנה 8 = 16 ימים

שנה 9 = 17 ימים

שנה 10 = 18 ימים

שנה 11 = 19 ימים

שנה 12 - 14+ = 20 ימים

 

עובדים 6 ימים בשבוע ולפחות 200 ימים בשנה:

שנה 1-5 = 14 ימים

שנה 6 = 16 ימים

שנה 7 = 18 ימים 

שנה 8 = 19 ימים

שנה 9 = 20 ימים

שנה 10 = 21 ימים

שנה 11 = 22 ימים

שנה 12 - = 23 ימים

שנה+13-14 = 24

לייעוץ או קביעת פגישה ללא התחייבות צור קשר   03-6736797

לקבלת ייעוץ אישי ללא התחייבות השאר הודעתך