לקבלת ייעוץ אישי ללא התחייבות השאר הודעתך

הריון ולידה

תקופת ההריון והלידה מלווה בהתרגשות רבה לצד חששות והליכה אל הלא נודע, דבר זה נכון גם בהקשר של ההריון והלידה בעבודה עצמה.  נשים המצויות באחד משלבי ההריון ועד לאחר חופשת הלידה (תקופת ההורות) עשויות להימצא במצב רגיש מול מעסיקן ופעמים רבות הן זקוקות להגנה מכוח החוק סביב העסקתן ותעסוקתן של נשים בתקופות ההריון והלידה או "תקופת ההורות" והמחוקק במדינת ישראל נדרש לתת עליהן את הדעת ולנסות להגן על נשים בעבודה, אך מדוע זקוקות הן להגנה?

תשובה לשאלה זו נמצאת בראש ובראשונה בסטיגמה החברתית שנוצרה סביב העסקתן של נשים הרות, שגרמה עם השנים ל"פוביה" של ממש אצל מעסיקים רבים המעדיפים להימנע מלהעסיק נשים בהריון או נשים בכלל, מצב שמחייב הגנה מצד החוק.

פיטורין בהריון​ ולאחר הלידה

סעיף 9א לחוק עבודת נשים תשי"ד - 1954, קובע כך:

לא יפטר מעסיק עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לתקופת לידה והורות אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון; הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ששה חדשים לפחות".

מעסיק שמפטר עובדת בתקופת ההריון עובר על החוק והינו חשוף בשני פנים, בפן האזרחי, המעסיק העבריין חשוף לתביעה מצד העובדת לקבלת פיצוי של 150% מהשכר המלא לכל התקופה המוגנת וכן פיצוי לפי סעיף 13א לחוק הקובע כי בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצוי כספי ללא הוכחת נזק, פיצוי שעשוי להגיע למאות אלפי שקלים.

בפן הפלילי, מעסיק שעבר על החוק בעצם מבצע עבירה פלילית ומשכך הוא חשוף להטלת עיצומים כספיים שיוטלו עליו באמצעות אגף האכיפה של משרד הכלכלה, הגוף הממונה על אכיפת חוקי העבודה.

חשוב לדעת כי "התקופה המוגנת" או, "תקופת ההורות" אינה רק בתקופת ההריון, אלא תחילתה בהריון וסופה עד 60 יום לאחר חזרת העובדת מחופשת הלידה (גם לאחר הארכה כחוק).

הדרך היחידה לפטר עובדת בהריון הנה האמצעות הגשת בקשה למשרד הכלכלה להיתר פיטורי העובדת.

בקשה שכזו גוררת בהכרח הליך בירוקרטי של כמה שבועות או חודשים בו מתבצעת חקירה וניתנת לעובדת הזכות להגיב לטענות המעסיק.

יש לציין כי בדרך כלל ישנה התחשבות במצבים של פירוק חברה/פשיטת רגל או סגירת העסק מסיבות שונות אם כי כל מקרה לגופו.

פיטורין בהריון אינם דבר פשוט, לעיתים, פעולות נכונות בזמן הנכון עשויות לסייע בפן המשפטי וחשוב להיוועץ בעו"ד מתחום דיני העבודה במצבים אלה.

ההגנה לפי חוק זה הנה רק לאחר 6 חודשי עבודה מלאים אצל אותו מעסיק.

זקוקה לקבלת ייעוץ מיידי בנושא הריון ולידה בעבודה ?

השאירי הודעתך ונחזור אליך במהירות

הרעת תנאים בתקופת ההורות​ 

סעיף 9א(א) לחוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, קובע כך:

לא יפגע מעסיק בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם לפי סעיף 9, בתקופה שבה חלה ההגבלה כאמור, אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה, ולא יתיר השר פגיעה כאמור אם היא לדעתו בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה.

הרעת תנאים ופגיעה בהכנסה פירושן פגיעה בשכר, פגיעה במעמד, תנאי עבודה פחותים, הטבות שנשללות ועוד.

חשוב להבין כי בדיוק כמו במקרה של פיטורין בהריון, יש להימנע מלעשות צעד של הרעת תנאים בלא קבלת היתר מאת משרד הכלכלה.

גם הרעת תנאים הנה עבירה פלילית לצד חשיפה לתביעה אזרחית מצד העובדת המפוטרת.

גם בעניין זה הגנת החוק הנה רק לאחר 6 חודשי עבודה מלאים אצל אותו מעסיק.

לקבלת ייעוץ אישי ללא התחייבות השאר הודעתך

טיפולי פוריות בעבודה

סעיף 14א(11) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, קובע כך:

פיטר, בלא היתר, עובדת או עובד שעברו טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ-גופית, לפי העניין, לקראת שתי לידות, בימי היעדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(4) או (ג1), או במשך תקופה של 150 ימים שלאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, בניגוד להוראות סעיף (ה)(1), או עובדים כאמור שחלה הגבלה על פיטוריהם בתקופת הטיפולים או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת הטיפולים, בניגוד להוראות סעיף 9(ה)(3);:

כלומר, טיפולי פוריות, לעובד או לעובדת, מגנים על העובדים העוברים את הטיפולים מפיטורין גם בתקופת ההיעדרות עצמה (כלומר בימי מחלה או הטיפול עצמו, וגם עד לתקופה של 150 ימים מתחילת הטיפולים.

חשוב לדעת כי החוק מגביל את ההגנה לשתי לידות כלומר, עובדים שלהם כבר שני ילדים , לא יוכלו להינות מההגנה שמספק החוק.

גם ההגנה של החוק בטיפולי פוריות הנה רק לאחר 6 חודשי עבודה מלאים אצל אותו מעסיק.

שוויון הזדמנויות בעבודה

במקביל לחוק עבודת נשים, קיימת הגנה נוספת על זכויות נשים בהריון או בתקופת ההורות והיא בהתאם לסעיף 2א לחוק שוויון הזדמנויות בעבוד, תשמ"ח-1988.

היתרון של חוק השיויון הנו העובדה כי אין מגבלה של 6 חודשי עבודה לצורך תחולת ההגנה של החוק, אך החיסרון הוא שבעוד חוק עבודת נשים עוסק בעובדות (פיטורין וכדו'), הרי שחוק שיויון הזדמנויות בעבודה עוסק ב"כוונות" כלומר, כדי לקבל פיצוי לפי חוק זה יש להוכיח קשר סיבתי עובדתי משפטי בין המעשה האסור, כגון פיטורי עובדת בהריון, לבין ההריון או הלידה עצמם.

חובת ההוכחה לפי חוק זה בניגוד לחוק עבודת נשים הנה על העובדת עצמה.

עובדת שהצליחה להוכיח כי נעשתה כלפיה עבירה לפי חוק שיויון הזדמנויות בעבודה, עשויה להיות זכאית לפיצוי של 120,000 ש"ח, זאת בהתאם לסעיף 10א לחוק.

לקבלת ייעוץ אישי ללא התחייבות השאר הודעתך

לייעוץ טלפוני ללא תשלום עם עו"ד, בעניין הריון ולידה בעבודה התקשר/י    03-6736797